Reference

Iza nas su brojni uspješni projekti. Izdvajamo neke od njih:


Spin Valis d.d., Požega
Sustav toplovodnog grijanja za sušare
Požega (2015)

Tang d.o.o
Plinska instalacija i industrijski dimovodni sustavi
Nova Gradiška (2015)

Aquaenergo d.o.o
Mala hidroelektrana
Brodski Drenovac (2015)

Poduzetnički centar Pleternica d.o.o.
HVAC instalacija za školu - energetska obnova
Pleternica (2015)

Orljava d.o.o
Plinska instalacija za proizvodni pogon Velika
Velika (2014)

ELDA d.o.o.
HVAC instalacija za proizvodni pogon elektronskih cigara
Nova Gradiška (2014)

Grad Požega
HVAC instalacija za dječji vrtić Praulje
Požega (2014)

Požeška dolina d.d.
HVAC instalacija za stambeno - poslovnu zgradu
Zagreb (2014)

FINA Podružnica Požega
Sustav zaštite od požara - hidrantska mreža
Požega (2014)

Grad Požega
HVAC instalacija za sportsku dvoranu Grabrik
Požega (2014)

Color Trgovina d.o.o.
Plinska instalacija i HVAC instalacije trgovačkog centra Color Našice
Našice (2013)

ETA d.o.o.
Sustav zaštite od požara - hidrantska mreža
Požega (2013)

Trojstvo d.o.o.
HVAC instalacija za kafić i pizzeriju
Požega (2013)

Color - Emajl d.o.o.
Plinske instalacija za industrijsko postrojenje – Emajlirnica
Požega (2013)

Plamen d.o.o.
Sustav tehnološkog otsisavanja ljevaonice, ventilacija trafostanice i kranske dizalice
Požega (2013)

Devčić - Rukavina
HVAC i solarna instalacija za obiteljsku kuću
Sv. Juraj (2012)

Zvečevo d.d.
HVAC instalacije za novu tvornicu
Požega (2012)

Tang d.o.o.
Plinska i dimovodne instalacija
Nova Gradiška (2012)

Color Trgovina d.o.o.
Plinske instalacija i HVAC instalacije – trgovački centar Color Požega
Požega (2011)

Valis Fagus d.o.o.
Instalacija grijanja za poslovnu zgradu i izložbeno – prodajni salon
Požega (2011)

Tušak d.o.o.
Plinska instalacija i instalacija grijanja za poslovnu zgradu – Proizvodnja pekarskih proizvoda
Gospić (2010)

Metaflex d.o.o.
Plinska instalacija za industrijsko postrojenje – Proizvodnja metalnih proizvoda
Novska (2010)

Crkva Velika (RKT Župa Sv. Augustina)
Plinska instalacija i instalacija podnog grijanja
Velika (2010)

HEP - Plin d.o.o.
Srednjetlačni distributivni plinovod
Požega (2009)

HP - Hrvatska pošta d.d.
Plinska instalacija za poslovnu zgradu
Slavonski Brod (2009)

Heron Srećko, Gaj - Farma svinja
Plinska instalacija i HVAC instalacije za svinjogojsku farmu
Gaj (2009)

Valčićak Robert, Gaj - Farma svinja
Plinska instalacija i HVAC instalacije za svinjogojsku farmu
Gaj (2009)

Janković Danijel, Poljana - Farma svinja
Plinska instalacija i HVAC instalacije za svinjogojsku farmu
Poljana (2009)

Crkva Nova Gradiška
Plinska instalacija i instalacija centralnog grijanja
Nova Gradiška (2009)

Mljekara Staro Petrovo Selo
Plinska instalacija za kotlovnicu
Staro Petrovo Selo (2008)

M.A. Inženjering
Hladnjača
Cerić (2008)

Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić"
Instalacija grijanja i ventilacije sportske dvorane
Velika (2007)

Kolomejec d.o.o.
HVAC instalacije za stambenu zgradu
Zagreb (2007)

Hrvatske šume, Šumarija Velika
Instalacija grijanja i LPG instalacija
Velika (2007)

Hrvatske šume, Šumarija Čaglin
Instalacija grijanja i LPG instalacija
Leštat (2007)

Hrvatske šume, Šumarija Kamenska
Instalacija grijanja i LPG instalacija
Leštat (2007)

Hrvatske šume, Šumarija Kutjevo
Instalacija grijanja i LPG instalacija
Hajderovac (2007)

Ljekarna Vukoja
Plinska instalacija i instalacija grijanja za stambeno poslovnu zgradu
Požega (2007)

GPZ Projekt
Plinska instalacija i instalacija grijanja za stambenu zgradu
Farkaševac Samoborski (2006)

Presoflex d.o.o
HVAC instalacija za poslovnu zgradu
Otok (2006)

Inoprem d.o.o.
Plinska instalacija i instalacija grijanja za industrijsko postrojenje
Goričica (2006)

Lidl Hrvatska d.o.o.
HVAC instalacija za poslovnu zgradu
Gospić (2006)

Pan d.o.o.
Plinska instalacija za industrijsko postrojenje
Donji Andrijevci (2005)

Kutjevački podrum d.o.o.
Hladnjača
Kutjevo (2005)

Bolnica Nova Gradiška
Plinska instalacija
Nova Gradiška (2005)

Presoflex d.o.o
HVAC instalacija za poslovnu zgradu
Okučani (2004)

Presoflex d.o.o
HVAC instalacija za poslovnu zgradu
Novska (2004)

Piper d.o.o.
Plinska instalacija i instalacija grijanja za stambenu i poslovnu zgradu
Požega (2004)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Instalacija grijanja i ventilacije sportske dvorane, Gimnazija
Požega (2004)

HP - Hrvatska pošta d.d.
Instalacija lož – ulja i grijanja poslovne zgrade
Kapela (2003)

HP - Hrvatska pošta d.d.
Plinska instalacija i instalacija grijanja za poslovnu zgradu
Vetovo (2003)

HP - Hrvatska pošta d.d.
Plinska instalacija i instalacija grijanja za poslovnu zgradu
Bektež (2003)

Valis Fagus d.o.o.
Instalacija toplovodnog grijanja za industrijsku zgradu
Požega (2003)

Montcogim - Plinara d.o.o.
Nadzor nad izvođenjem plinovoda za grad Pleternicu
Pleternica (2000)